23 06 2004 De Telegraaf
'Zeeuws is geen taal maar een dialect'
DEN HAAG - Het Zeeuws is geen taal, maar een dialect. Dat heeft minister Remkes van Binnenlandse Zaken woensdag geschreven aan het Zeeuwse college van Gedeputeerde Staten. In de ogen van de Zeeuwen heeft hun taal dezelfde status als het Fries en Nedersaksisch, die officieel als taal erkend zijn in het kader van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden.

Volgens Remkes gaat deze vlieger echter niet op. De Zeeuwse dialecten zijn altijd dialecten van het Nederlands geweest, het Fries en Nedersaksisch (onder meer Gronings en Drents, Sallands, Twents, Achterhoeks en Veluws) niet.

De provincie Zeeland is teleurgesteld over de afwijzing van minister Remkes om het Zeeuws als een streektaal te erkennen. Gedeputeerde H. van Waveren gaat bekijken of er wellicht nog mogelijkheden zijn om een bezwaarschrift bij de minister in te dienen of om zelfs naar het Europese Hof van Justitie te stappen, zo liet hij woensdag weten.